Φωτογραφίες από την Αίθουσα Εκδηλώσεων...

Αίθουσα Εκδηλώσεων - Απόψη από το βάθος
Αίθουσα Εκδηλώσεων - Απόψη από την είσοδο
Αίθουσα Εκδηλώσεων
Η αίθουσα διαθέτει δύο πιάνα
Αίθουσα Εκδηλώσεων Ιωνικής Εστίας, Χριστούγεννα 2022 - Γενική άποψη
Αίθουσα Εκδηλώσεων Ιωνικής Εστίας, Χριστούγεννα 2022 - Κοντινή άποψη