Φωτογραφίες από την Αίθουσα Εκδηλώσεων...

Αίθουσα Εκδηλώσεων - Απόψη από το βάθος
Αίθουσα Εκδηλώσεων - Απόψη από την είσοδο
Αίθουσα Εκδηλώσεων
Η αίθουσα διαθέτει δύο πιάνα