ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν ομόφωνης απόφασης των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σας ανακοινώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του ΔΣ είναι ανοικτές ώστε να τις παρακολουθούν τα μέλη του Συλλόγου μας, χωρίς συμμετοχή και δικαίωμα ψήφου. 

Για την ημέρα και την ώρα των συνεδριάσεων του ΔΣ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τη γραμματεία τηλεφωνικά.