ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Έλλη Ζαχαροπούλου
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Δρίτσας
Γενική Γραμματέας: Αναστασία Φωτιάδου
Ταμίας: Δανάη Σοφιανού
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Γεώργιος Χονδρογιαννίδης

Μέλη: Αγγελική Γιαλίδου - Ταλιγκάρου
  Ιωάννης Πάλλας
  Γεώργιος Κουντουρατζής
  Κωνσταντίνος Τσάμης
  Γεώργιος Βλάχος - Γεωργούσης
  Βασιλική Αϊναλή