ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Έλλη Ζαχαροπούλου
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Δρίτσας
Γενική Γραμματέας: Αναστασία Φωτιάδου
Ταμίας: Δανάη Σοφιανού
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Γεώργιος Χονδρογιαννίδης

Μέλη:Αγγελική Γιαλίδου - Ταλιγκάρου
 Ιωάννης Πάλλας
 Γεώργιος Κουντουρατζής
 Κωνσταντίνος Τσάμης
 Γεώργιος Βλάχος - Γεωργούσης
 Βασιλική Αϊναλή