ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Γεώργιος Χονδρογιαννίδης
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Δρίτσας
Γενικός Γραμματέας: Αναστασία Φωτιάδου
Ταμίας: Δανάη Σοφιανού
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Ιωάννης Ζαρίφης

Μέλη:Αγγελική Γιαλίδου-Ταλιγκάρου
 Ιωάννης Πάλλας
 Γεώργιος Βλάχος - Γεωργούσης
 Κωνσταντίνος Τσάμης
 Ζωή Σαββουλίδου 
 Σταύρος Γκέσιος