Αποτελέσματα 6ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πιάνου για Παιδιά 2023
Αποτελέσματα 6ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πιάνου για Παιδιά 2023
Θεσσαλονίκη
Α' Κατηγορία

Α Βραβεία
Δαφνιώτου Θεοδοσία - Ηώ 1ο βραβείο (χρυσό μετάλλιο)
Κουτσάκης Εμμανουήλ 1ο βραβείο (χρυσό μετάλλιο)
Ρούσσος Γεώργιος 1ο βραβείο (χρυσό μετάλλιο)
Κελγιάννη Άννα 2ο βραβείο (αργυρό μετάλλιο)
Τζήμκας Δημήτριος 3ο βραβείο (χάλκινο μετάλλιο)
Βίδα Μαρία έπαινος
Καραγιοβάνη Ελένη έπαινος
Κολιάκος Αθανάσιος έπαινος
Β Βραβεία
Ντόντουλου Μαρία
Σωτηριάδου Νίκη
Χασαπίδης Βασίλης
Γ Βραβεία
Γκάλα Βασιλική
Καραγιοβάνη Χρυσούλα
Πάγιος Βασίλειος
Σιμητόπουλος Αλέξανδρος

Β' Κατηγορία

Δαφνιώτης Άρης 3ο βραβείο (χάλκινο μετάλλιο)
Παυλίδης Ιωάννης 3ο βραβείο (χάλκινο μετάλλιο) 

Γ' Κατηγορία

Καπαρή Παναγιώτα 1ο βραβείο (χρυσό μετάλλιο)
Ντονάτι Λουκάς έπαινος

Φιλοξενούμενη Κατηγορία

Καρατζάνος Βασίλειος 1ο βραβείο (χρυσό μετάλλιο)
 

Αποτελέσματα 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αυτοσχεδιασμού για Πιάνο 2023
Θεσσαλονίκη

Βιτώρης Ιωάννης έπαινος