Ψηφιακή Πύλη Αρχείων για το 1922 από τα ΓΑΚ

Τον Σεπτέμβριο αναμένεται η ολοκλήρωση ενός πολύ σημαντικού έργου που έχει ήδη ξεκινήσει στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ). Το έργο αφορά τη συγκρότηση μιας βάσης, της «Ψηφιακής Πύλης Αρχείων για το 1922», ενιαία προσβάσιμης από το κοινό, όπου θα συγκεντρωθούν όλες οι διαθέσιμες αρχειακές πηγές της χώρας, οι οποίες σχετίζονται με τη Μικρασιατική Καταστροφή και την προσπάθεια του ελληνικού κράτους για την αποκατάσταση και αφομοίωση των προσφύγων της.

Το έργο αυτό ονομάστηκε «Τιπούκειτο». Η ψηφιακή αυτή πύλη θα συγκεντρώνει το σύνολο των διαθέσιμων πρωτογενών αρχειακών πηγών της χώρας που σχετίζονται με την παρουσία του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία, στη Θράκη και στον Πόντο από το 1914 έως το 1922, τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-1922), τις προσφυγικές ροές και τους διωγμούς, την προσφυγική αποκατάσταση (αγροτική και αστική), τις προσφυγικές αποζημιώσεις, την περίθαλψη των προσφύγων, τα προσφυγικά σωματεία και συλλόγους, τα προσφυγικά σχολεία, τις προσφυγικές εφημερίδες, καθώς επίσης προσωπικές μαρτυρίες και αφηγήσεις των προσφύγων.

Η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη για όλους. Το έργο ξεκίνησε στο πλαίσιο εορτασμού του έτους μνήμης για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή.